Quy chuẩn quốc gia QCVN

VĂN BẢN PHÁP QUY - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 2021. Link tải về: QCVN 01-2021
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng 2015. Link tải về: QCVN 04-1-2015
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư 2021. Link tải về: QCVN 04-2021
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 2021. Link tải về: QCVN 06-2021
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 2019. Link tải về: QCVN 16-2019
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình HTKT – thoát nước 2016. Link tải về: QCVN 07-2-2016
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình HTKT – chiếu sáng 2016. Link tải về: QCVN 07-7-2016
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình HTKT – quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng 2016. Link tải về: QCVN 07-9-2016
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình HTKT – công trình giao thông 206. Link tải về: QCVN 07-4-2016
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 2013. Link tải về: QCVN 05-2013
 • Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch cây xanh công cộng 2012. Link tải về: TCVN 9257-2012
 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn 2015. Link tải về: TCVN 4391-2015 
 • Tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non 2011. Link tải về: TCVN 3907-2011
 • Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng 2012. Link tải về: TCVN 4319-2012
 • Tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ liên quan 2012. Link tải về: TCVN 9506-2012
 • Tiêu chuẩn kính xây dựng bức xạ thấp 2013. Link tải về: TCVN 9808-2013
 • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép 2012. Link tải về: TCVN 5575-2012
Chat Zalo

039.2468.390