Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Kính mời quý khách hàng tham khảo mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022

 

 

 

HỢP ĐỒNG

Tư vấn thiết kế

Số: …-2022 / A2KT

 

 

DỰ ÁN :

NHÀ Ở GIA ĐÌNH 

ĐỊA ĐIỂM  :

xã … huyện … tỉnh …

GIỮA :

VĂN PHÒNG KIẾN TRÚC A2

VỚI :

Ông/Bà ……….

 

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ năng lực và nhu cầu – thỏa hiệp hai bên;

 

PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày     tháng      năm 2022  tại

Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1.     Chủ đầu tư ( Bên A): ông  

Địa chỉ

 

Số CCCD

 

 

Cấp ngày

 

Điện thoại

 

 

 

     

 

1.     Đơn vị tư vấn thiết kế ( Bên B ): Văn phòng Kiến Trúc A2

Đại diện là

 

Chức vụ :

 

 

Văn phòng Kiến Trúc A2 thuộc công ty TNHH thiết kế kiến trúc và thương mại A2

Địa chỉ VP: số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tài khoản

 

Mã số thuế công ty

 0108996121

 

Điện thoại

039.2468.390

www.a2kt.com

 

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận công việc tư vấn thiết kế được quy định theo các điều khoản như sau

Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc.

        Khảo sát ghi chép, đo đạc hiện trạng khu đất có diện tích khoảng  m2,

        Công việc thiết kế sơ bộ quy hoạch khuôn viên gồm làm mới và cải tạo … theo phong cách trẻ trung, hiện đại.

        Thiết kế sơ bộ gồm tổng mặt bằng quy hoạch và kiến trúc 3D minh họa. Tổng thể cấp thoát nước, cấp điện.

        Công việc thiết kế chi tiết một nhà gỗ 3 gian dài khoảng 9m, rộng khoảng 7,5m, có 3 bậc, hồ sơ thiết kế bao gồm  :

+ Kiến trúc nhà : Mặt bằng nhà, mặt bằng bố trí đồ đạc, mặt đứng, mặt cắt. chi tiết vì cửa, vách gỗ, tam cấp, chi tiết thang, toàn bộ kiến trúc khác…

+ Kết cấu chi tiết : Móng, dầm móng, sắt thép và toàn bộ kết cấu móng.

+ Thiết kế cơ điện ; sơ đồ công tắc ổ cắm và chiếu sáng chi tiết

+Thiết kế cấp thoát nước : sơ đồ cấp nước, thoát nước tổng thể thoát nước nhà.

+ Thiết kế cải tạo kiến trúc bên ngoài nhà, sân vườn, cổng, tường rào, hồ cá…

Điều 2. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn thiết kế.

2.1 Yêu cầu chất lượng sản phẩm của Hợp đồng bao gồm:

          Đảm bảo sản phẩm đầy đủ chi tiết các bộ môn :

        Bộ môn kiến trúc : các bản vẽ mặt bằng mặt đứng mặt cắt chi tiết nhà gỗ, mái, ốp tường, lát sàn. Vì gỗ, vách gỗ, cửa, bậc tam cấp, chi tiết mái, toàn bộ kiến trúc  và thống kê khối lượng.

        Bản vẽ cải tạo kiến trúc.

        Bộ môn kết cấu : các bản vẽ kết cấu móng, cột, dầm sàn, thống kê thép.

        Bộ môn cơ điện : các bản vẽ sơ đồ đường dây công tắc ổ cắm, cao độ công tắc ổ cắm, bản vẽ điều khiển hệ thống điện chiếu sáng

2.2 Số lượng hồ sơ sản phẩm của Hợp đồng bao gồm:

        02 Bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế A3

        File mềm hồ sơ bản vẽ dạng đọc PDF / ảnh JPG

Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng.

3.1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng với tổng thời gian thực hiện dự kiến là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, không bao gồm ngày lễ, tết và thời gian xem xét phê duyệt hồ sơ của chủ đầu tư; và các trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh thiên tai.

3.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp bên B hoặc bên A gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài.

Điều 4. Giá trị hợp đồng.

4.1 Giá trị hợp đồng

     Giá trị hợp đồng trọn gói là: …….đồng (bằng chữ: …đồng chẵn.)

4.2 Nội dung của giá hợp đồng.

+ Giá hợp đồng bao gồm:

– Chi phí tư vấn thiết kế

– Chi phí đi khảo sát thực địa.

+ Giá hợp đồng không bao gồm:

          – Thuế VAT 10% và các loại thuế khác

– Chi phí lấy ý kiến, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt của các đơn vị khác

4.3 Tiến độ thanh toán

 Thanh toán 02 (hai) lần bằng chuyển khoản như sau :

        Thanh toán lần 1:số tiền … vn đồng để bên A bắt đầu triển khai thiết kế.

        Thanh toán lần 2 : số tiền … vn đồng khi bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ sản phẩm file cứng và file mềm.

4.4 Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam.

Điều 5. Điều chỉnh giá – khối lượng hợp đồng

– Trường hợp khối lượng công việc phát sinh nhỏ hơn 5% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá đã có cho khối lượng này; nếu lớn hơn 5% thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới cho khối lượng này.

– Trường hợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới cho khối lượng này.

 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B.

– Yêu cầu bên A cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hiện trạng khu đất, hiện trạng công trình.

– Đề xuất các công việc chưa được bên A đưa vào hồ sơ yêu cầu hoặc thay đổi khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế.

– Quyền tác giả đối với thiết kế .

– Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của bên A.

– Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn của mình.

– Có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn xây dựng. Bên B có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn thiết kế trước bên A.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn thiết kế theo Hợp đồng.

– Tạm dừng thực hiện hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo quy định.

– Tạo điều kiện để bên B được tiếp cận với công trình, thực địa.

– Cung cấp tài liệu cần thiết theo đề xuất của bên B để bên B thực hiện công việc tư vấn thiết kế. Bên A chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ các tài liệu do mình cung cấp.

– Thanh toán cho bên B toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các quy định được thỏa thuận trong Hợp đồng này.

Điều 8.  Khiếu nại và giải quyết tranh chấp

          – Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng 02 ngày. Nếu những căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia.

– Trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký.

Điều 9. Thanh lý Hợp đồng

Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi bên B bàn giao cho bên A toàn bộ hồ sơ sản phẩm tư vấn thiết kế file cứng và file mềm đồng thời hoàn tất thanh toán chi phí thiết kế.

Điều 10. Điều khoản chung

– Các bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của Hợp đồng này.

– Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của Hợp đồng.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết Hợp đồng.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Bên A sẽ giữ 01 bản, bên B sẽ giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

      Khách hàng

ĐẠI DIỆN BÊN B

Văn phòng kiến trúc nhà vườn A2

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                    

Chat Zalo

039.2468.390