Vài suy nghĩ – quan niệm về kiến trúc

Một vài chia sẻ của kts.Việt Cường về quan niệm kiến trúc với quý khách và những người quan tâm đến kiến trúc.

     Trước hết xét về ý nghĩa ngôn từ, kiến trúc là sự kiến tạo dựa trên nhiều yếu tố nhằm mục đích tạo ra một không gian, một công trình gắn kết với con người và môi trường xác định.
     Ngoài ra dưới góc nhìn liên ngành, thì kiến trúc giống như một dạng ý tưởng tổ chức có tính nghệ thuật, được sắp xếp một cách khoa học, phù hợp với nhu cầu và mục đích của con người. Với đặc tính đó, kiến trúc thường xuyên kết nối và gắn liền với những chuyên ngành khác như lịch sử – văn hóa – xã hội – mỹ thuật .v.v…vào trong nhiều giai đoạn lịch sử. Kiến trúc là một định dạng di sản tổng hợp cả vật thể và phi vật thể.
     Ngoài ra, bàn về kiến trúc, theo quan điểm của kts.Việt Cường thì không thể không nhắc đến những yếu tố không thể thiếu là : thẩm mĩ, kỹ thuật, bền vững, hữu dụng.
     Những chia sẻ kể trên mang tính cá nhân, là những suy nghĩ được rút ra từ nghiên cứu và kinh nghiệm thực hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc của kts.Việt Cường gần 20 năm qua. Và thông qua kiến trúc, kts. Việt Cường cùng tập thể kiến trúc nhà vườn A2 muốn đem tới những giá trị tốt đẹp vốn có tới các không gian, các công trình trong tương lai nhằm góp phần giá trị nhỏ bé cho cộng đồng – xã hội. 
Chat Zalo

039.2468.390